Daleka 14, 60-124 Poznań
info@smlikers.pl

Regulamin usług

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Usług prowadzonych przez Jacka Salamandra  prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DATASAL Jacek Salamandra z siedzibą w Poznaniu.
1.2. Serwis SMLikers.pl jest platformą służącą do prowadzenia kampanii marketingowych w serwisach społecznościowych.
1.3. Klient oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.4. Korzystanie ze strony wymaga komputera PC lub telefonu, przeglądarki internetowej, obsługi JavaScript oraz akceptacji plików Cookies.
1.5. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi polegające na promowaniu ich profili w social media.
1.6. W toku zawierania umowy na świadczenie Usług, Klient może złożyć wyraźne oświadczenie z żądaniem by Sprzedawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
1.7. Serwis SMLikers.pl może działać we współpracy z firmami trzecimi przy realizacji usług.
1.8. Korzystanie ze strony oraz wszelkie inne formy interakcji z platformą SMLikers.pl wymagają akceptacji regulaminu oraz przestrzegania jego zasad.
1.9. Osoba chcąca złożyć zamówienie w serwisie (dalej klient).

2. Ochrona danych osobowych.

2.1. Użytkownik podają swoje dane podczas zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.
2.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie internetowym dostępnym pod adresem https://smlikers.pl jest:

DATASAL Jacek Salamandra
ul. Daleka 14
60-124 Poznań
NIP 779-249-29-32, REGON 380774307
2.3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który sprawuje nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych.

2.4. Z Administratorem i wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować wysyłając list pocztowy na podany w pkt 1 adres siedziby Administratora lub drogą e-mailową pod adresem: info@dativo.pl
2.5. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 16 ust. 1 pkt f) RODO, ponieważ jest to niezbędne do realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów tj. do rzetelnego świadczenia oferowanych przez niego usług informacyjnych.
2.6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być udostępniane współpracującym z nim podmiotom trzecim z siedzibą w Polsce, w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w państwach trzecich nie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2.7. Administrator będzie przechowywać te dane w swoich zbiorach oraz przetwarzać je przez okres niezbędny do świadczenia usług.
2.8. Wszystkie osoby fizyczne, których dane Administrator przetwarza w swoich zbiorach, mają prawo do żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
2.9. Aby skorzystać z tych praw, należy się skontaktować z Administratorem lub wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w pkt 2.3.
2.10. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby, których dane Administrator przetwarza w swoich zbiorach, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
2.11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

3. Odpowiedzialność.

3.1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi SMLikers.pl oraz udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
3.2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w zakresie udostępniania Serwisu.
3.3. Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnianych przez serwis narzędzi marketingowych.
3.4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez użytkowników.
3.5. Zabronione jest korzystanie z serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.
3.6. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.
3.7. Zabronione jest wykorzystywanie platformy SMLikers.pl do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.
3.8. Serwis SMLikers.pl nie bierze odpowiedzialności za zmiany w algorytmach w serwisie Instagram, dla którego usługi świadczymy, które mogą być spowodowane nieznacznymi utratami obserwujących, polubień lub/i subskrypcji.
3.9. Klient zamawiający usługę oświadcza że jest właścicielem promowanego profilu lub posiada prawa/pozwolenie do jego promocji.
3.10. Operator jak i administracja serwisu nie gwarantują trwałych efektów prowadzonej kampanii lub promocji, jednakże udziela się 30 dniowej gwarancji utrzymania usługi zakupionej przez Klienta.
3.11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi których realizacja została przerwana lub utracona przez skasowanie linku lub profilu dla którego była wykonywana usługa, użytkownik w takiej sytuacji nie ma prawa do oczekiwania rekompensaty czy zwrotu.
3.12 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokadę profilu nałożoną przez Instagram.

4. Regulamin korzystania z serwisu.

4.1. Użytkownik serwisu otrzymuje możliwość zakupu usług realizowanych przez serwis.
4.2. Usługi w serwisie mogą być kupowane za pośrednictwem systemu do płatności online – Przelewy24.
4.3. Zamówienia są przekazywane operatorowi do 72 godzin od zaksięgowania płatności na koncie w zależności od rodzaju zamówienia, ilości i formy płatności. Podany czas dotyczy jedynie przekazania zamówienia do właściwego wykonawcy zlecenia. Czas może nieznacznie różnić się od podanego wyżej w przypadku takich czynników jak – problem techniczny, błędny link, obciążenie serwera, aktualizacja usługi, wielkość zamówienia, dni ustawowo wolne od pracy, zgrupowania/szkolenia kadry. Zamówienia są realizowane maksymalnie do 48 godzin od momentu zaksięgowania płatności na koncie.
4.4. Po dokonaniu zakupu klient dostaje stosownego maila z informacją o rozpoczęciu realizacji jego zamówienia. W wiadomości jest podany stan początkowy, przy którym uruchamiana jest usługa, w celu uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień w dniu zakończenia usługi.
4.5. W wyniku usterki serwisu realizacja zamówienia może się wydłużyć o czym klient zostanie poinformowany jedną z dróg komunikacji podanych przez niego w zamówieniu.
4.6. Klient podczas zamawiania usług powinien podać informacje w odpowiednim formularzu dostępnym przy składaniu zamówienia na temat nazwy profilu, który ma zostać promowany przez SMLikers.pl, w przypadku podania danych nieprawidłowych lub ich braku – klient otrzyma powiadomienie mailowe z prośbą o ich uzupełnienie. Czas realizacji zamówień złożonych nieprawidłowo zostaje w takiej sytuacji wydłużony o dodatkowe 48 godzin od momentu otrzymania prawidłowych informacji od klienta.
4.7. Polubienia, obserwacje, komentarze, subskrypcje lub wyświetlenia i inne usługi uzyskane z pomocą SMLikers.pl będą pochodzić z kont/profili z całego świata, chyba że oferta na stronie informuje inaczej.
4.8. Z powodów technicznych niektóre zamówienia mogą opóźnić się czasowo o czym klient zostanie poinformowany drogą mailową.
4.9. SMLikers.pl nie oferuje możliwości cofnięcia lub usunięcia pozyskanych dla klienta usług.
4.10. SMLikers.pl nie gwarantuje efektu stałego dla zakupionych usług, ewentualne spadki mogą wynikać z prowadzonego przez klienta konta, zasięgu organicznego, zmian algorytmów serwisów, ingerencji programami trzecimi lub innymi czynnikami.
4.11. W serwisie SMLikers.pl do każdego zamówienia można dokupić dodatkowe opcje takie jak: Stopniowe dodawanie czy Wyznaczenie konkretnych krajów, z których miałyby pochodzić polubienia lub subskrypcje profilu Klienta.
4.12. Opcja Stopniowego dodawania to dodatkowa opcja dla klienta polegająca na podzieleniu w czasie na okres do 30 dni pozyskiwanej aktywności zamówionej w serwisie. Minimalne dodanie subskrypcji na jeden okres czasowy (1 dzień) wynosi 50 i nie podlega zmianom. Zlecenia nie muszą być realizowane codziennie, mogą wystąpić 1-2 dniowe przerwy w dostawie nowych followersów, które mają głównie na celu odciążenie głównego serwera oraz wymieszanie organicznych obserwatorów z obserwatorami zakupionymi.
4.13. Opcja Wyznaczenie konkretnych krajów to dodatkowa opcja dla klienta polegająca na tym, że klient wskazuje konkretne państwo, z którego chciałby pozyskać subskrypcje dla swojego profilu. Cena jest zgodna z ofertą podaną na stronie produktu.

4.14. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na negatywne funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.
4.15. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby zaburzyć możliwość realizacji usług w trakcie ich trwania, mowa tu między innymi o zmianie adresu promowanej strony, skasowania promowanego linku, zamawiania kilku usług tego samego typu w tym samym czasie dla tego samego adresu. Kasowanie lub usuwanie zakupionych obserwatorów również nie jest dozwolone. W przypadku wykrycia takiego procederu, SMLikers.pl ma prawo do zaprzestania realizacji zamówienia, a klient nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za niewykonaną cześć zlecenia.
4.16. Klient korzystający z Naszych usług nie powinien korzystać z żadnych innych serwisów lub form nabijania sztucznej aktywności w takiej sytuacji prawo do rekompensaty w wyniku spadków aktywności zrealizowanej usługi nie przysługuje.
4.17. SMLikers.pl zastrzega sobie prawo do przerw w realizacji usług. Powodem przerw mogą być m.in. przeciążenia serwera, aktualizacje algorytmu SMLikers.pl, aktualizacje aplikacji Instagram itp. W przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji, SMLikers.pl może wykonać zamówienia w okresie dłuższym niż zakładano.

5. Reklamacje.

5.1. Każdy z klient ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług oferowanych przez serwis SMLikers.pl.
5.2. Obsługą reklamacji zajmuje się właściciel serwisu SMLikers.pl
5.3. Aby złożyć reklamację, należy wypełnić formularz kontaktowy, znajdujący się w sekcji kontakt.
5.4. Wydawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od złożenia reklamacji i udzieli odpowiedzi na adres e­mail podany w zgłoszeniu.
5.5. Każdą reklamację należy zgłosić na adres email info@smlikers.pl lub bezpośrednio przez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem https://smlikers.pl/#kontakt
5.6. Wiadomość o reklamacji powinna zawierać numer zamówienia informacje o problemie, nazwę konta lub link do profilu z którym prowadzona jest interakcja.
5.7. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do reklamacji oraz zwrotu jeżeli na skutek błędu lub niewiedzy złożył niepoprawne zamówienie bądź nie zastosował się do regulaminu.

6. Odstąpienie od umowy.

6.1. Klient, który dokonał zamówienia i płatności, ale jego zamówienie nie zostało jeszcze rozpoczęte (zamówienie ma status w Sklepie jako “w trakcie realizacji”), ma prawo do otrzymania zwrotu wpłaconych środków. W tym przypadku administrator serwisu zobowiązuje się do zwrotu środków we wskazany przez klienta sposób w ciągu 14 dni od otrzymania takiej dyspozycji.
6.2. Klient, który dokonał zamówienia i płatności, a jego zamówienie zostało już rozpoczęte (zamówienie ma status w Sklepie jako “zrealizowane”) oraz otrzymał on powiadomienie w formie wiadomości email o rozpoczęciu zleconego zamówienia, nie ma prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu wpłaconych środków. Jest to spowodowane brakiem możliwości technicznej cofnięcia złożonego zamówienia przez Administratora.
6.3. Zmiana statusu w Sklepie z “w trakcie realizacji” na status “zrealizowane”, jest równoznaczne ze zrezygnowaniem z prawa do odstąpienia od umowy.

7. Gwarancja.

7.1. Administrator udziela 30 dniowej gwarancji na wszystkie swoje usługi. Początek gwarancji liczony jest na dzień zakończenia realizacji zlecenia. W przypadku usług z czasem realizacji typu natychmiastowa, jest to dzień zakupu usługi.

8. Postanowienia końcowe.

8.1. Rozliczenia transakcji w serwisie SMLikers.pl przeprowadzane są za pośrednictwem systemu do płatności online – Przelewy24.
8.2.Każdy Klient po prawidłowo zrealizowanej płatności otrzymuje fakturę VAT na podane podczas składania zamówienia dane. Faktura VAT zostanie wysłana na adres email podany podczas składania zamówienia.

8.3. Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania platformy SMLikers.pl należy zgłaszać przez formularz kontaktowy.
8.4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin należy każdorazowo przeczytać przed złożeniem zamówienia i zaakceptować jego aktualne brzmienie. Korzystanie z usług po zmianie regulaminu oznacza jego akceptację.
8.5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw właściwych.
8.6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go w Serwisie i jest dostępny pod adresem https://smlikers.pl/regulamin-uslug/ .